ตั้งแต่ปี 1991 ที่ Modular ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เราได้ออกแบบแผ่นสะท้อนแสง ประหยัดพลังงาน X- tralux ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโคม ประหยัดพลังงาน ก็คือ ระบบสะท้อนแสงนี่เอง

มื่อเริ่มปี 2000 เราได้นำ Software 3 ตัวคือ AutoCAD, Photopia และ Lumen Micro มาช่วยในการออกแบบโคมไฟรุ่นใหม่ ซึ่งทำให้งานออกแบบเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วขึ้นมาก ค่า Photometry ที่ได้จากการ Simulation มีค่าใกล้เคียงกับผลการทดสอบโคมที่ผลิตจริง ทำให้เรามั่นใจคุณภาพและประสิทธิภาพของโคมรุ่นใหม่ ว่าเพียงพอกับการที่จะตั้งชื่อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า X-tralux ทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม งานประณีต ให้คุณภาพแสงที่ดี ไม่มีแสงแยงตาขณะเปิดใช้งาน และยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ
สูงกว่า เมื่อเทียบกับโคมยี่ห้ออื่นในรุ่นเดียวกัน

เมื่อเริ่มปี 2015 เราได้พัฒนาไปสู่เทคโนโลยี LED เน้นการขายและการให้บริการเกี่ยวกับโคมไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ LED โดยสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ เรายังทำOEMให้กับผู้ค้าช่วง หรือผู้ผลิตรายอื่นที่มีแบรนด์เป็นของตนเอง สินค้าทุกตัว ก่อนนำออกจำหน่ายเรามีการทำAgingเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า และวัดค่า Photometry ของหลอดและโคมที่ใช้หลอด LED ทุกรุ่น เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ให้วิศวกรผู้ออกแบบได้รับค่า Photometryที่ถูกอัพเดทแล้วไว้พิจารณา เลือกใช้และติดตั้ง ให้ได้ Good Lighting ในการออกแบบ