1/7

บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ผลิต และจำหน่ายโคมไฟฟ้า  และหลอดไฟฟ้า LED 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานและความมุ่งมั่น

ตั้งแต่ปี 1997 ที่ Interlux ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เราได้ออกแบบแผ่นสะท้อนแสงประหยัดพลังงาน X-Tralux ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโคมประหยัดพลังงาน ก็คือ ระบบสะท้อนแสงนี่เอง 

1/6

Modular International CO.,LTD.

บริษัท โมดูลาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ผลิต และจำหน่ายโคมไฟฟ้า  และหลอดไฟฟ้า LED 

ผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  • มีประสบการณ์ติดตั้งโคมไฟโครงการต่างๆ รวมกว่า 100,000หลอด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

  • รางวัลชนะเลิศประกวดโคมไฟประสิทธิภาพสูงประจำปี 2547 สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย 

  • ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       โครงการโรงงานน่าอยู่รวมใจเฉลิมพระเกียรติ

  • ผู้เสียภาษีคุณภาพ  กรมสรรพากร

บริษัทชั้นนำที่เลือกใช้ INTERLUX

456sdf.png
aw-nstda-color.png
unnamed.png
unnamed.jpg
brand-identity-211.webp
download.png
sdfsdf.png
logo-ban-lalin.png

Project Reference

ด้วยความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำเราจึงได้ร่วมงานกับทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

20181010_FootageExport_Production3.jpg
show1.png
show2.png